Ruimte


In dit stukje sta ik stil bij de ruimte in jezelf   We hebben uiteraard  allemaal (een dakloze uitgezonderd) een fysieke eigen ruimte in de zin van een eigen huis en in je huis bijvoorbeeld een eigen plek zoals een hobbyruimte of een kantoor.  Maar je hebt ook een ‘ruimte’ in energetische zin.   Wat is dat precies , wat is het  belang ervan, hoe weet je of je die hebt of wanneer ben je die bijvoorbeeld kwijt?  Hoe houd je je  ‘ruimte’ schoon ?  En hoe herken je “gewenste en ongewenste gasten”  in je ‘ruimte’?
Eerst: wat is die ‘ruimte’ ?  In je fysieke lichaam heb je een ‘energielichaam’ dat je lijf in leven houdt. Het straalt om je heen uit als je aura.  Vanuit de stoffelijke wereld bezien lijkt je energielichaam/aura op een ruimte, op een leegte. Maar die ‘ruimte’ is feitelijk gevuld met licht. En licht is informatie. In je ‘ruimte’ stroomt het soort informatie dat je verstand ver te boven gaat.  Het is universele intelligentie.   Het is je verbinding met de bron waaruit alles wordt geboren.
 
Dus ook de bron waar je verstandelijke denken aan ontspruit. Je kunt het niet  begrijpen maar alleen gewaar kan zijn.  Bewust zijn.  Het is de plek van innerlijke stilte waar je Hoger Zelf  informatie geeft over je levensdoel en levensweg.   Er worden ideeën geboren en nieuwe oplossingen gevonden.  Terwijl je gewone verstand  ( je “mind” )  analyseert , zaken op een rijtje zet en taal en vorm geeft aan de dingen in de stoffelijke wereld , schenkt je ‘ruimte’ vernieuwing en originaliteit.  Je verstand is maar een kleine computer  vergeleken met de oneindige Intelligentie  waar je ‘ruimte’ je toegang tot geeft.
Het is dus van groot belang voor je sprankeling en gevoel van vitaliteit , het is het leven vanuit je eigen informatie ipv je door de wereld te laten leven.   Iedereen beschikt  via zijn/haar eigen ruimte over ontzaglijk veel informatie . Die is niet alleen uit dit leven op aarde maar ook uit vele levens hiervoor .

Maar het lijkt wel of  er in de wereld een samenzwering is om je af te houden van je verbinding met die innerlijke plek.  Van ’s morgens tot ’s avonds wordt je bestookt met mentale boodschappen die natuurlijk allemaal een plekje willen hebben in je ‘ruimte’.  Het  meest indringend vind ik TV . De meeste mensen zijn na een avond  aan de buis gekluisterd te zijn – de uitdrukking zegt het al – hun ‘ruimte’ kwijt, of ze zich daar nu bewust van zijn of niet. De ether is –nog los van TV – gevuld met mentaal lawaai, want iedere gedachte is een “pakketje” in de ether. We zijn allemaal radio’s die iets uitzenden.  De hele dag wisselen we informatie uit.  Je deelt je ‘ruimte’ dus zogezegd met anderen.  Er zijn mensen met wie dat een waar genoegen is maar er zijn ook mensen die niet respectvol met het energielichaam , de ruimte , van anderen omgaan. De slurpers , de inbrekers, de ‘terroristen’. Mensen die er alleen op uit zijn energie cq informatie uit je te sleuren, dan wel mensen die mentaal zo dwingend zijn dat ze de ‘ruimte’ van de ander overnemen.  Zoiets als een logé die je hele huis in bezit neemt. In dit geval is het dan je aura.  Bij slurpers voel je je ineens moe (soms ook pas de volgende dag) , bij inbrekers voel je je opgejaagd. Of je voelt je gespannen, ontevreden of je hebt ineens een gevoel tekort te schieten.  Dat is logisch als je gebombardeerd wordt met allerlei dwingende eisen  die niet in harmonie zijn met wie jij bent en met wat jouw doelen zijn op dat moment.  Wanneer je in je lichaam iets voelt verkrampen, wanneer je spanning voelt, dan is dat dus een signaal dat er ideeën/gedachten in je ‘ruimte’ komen die niet stroken met jouw ware zelf.
Wat doe je er aan?  Maak regelmatig je ‘ruimte’ schoon. Afhankelijk van waar je het meest gevoelig voor bent kun je

  • visualiseren.  Je stelt je voor dat je in een grote bol van glas zit en daardoor heen laat je de kleur(en) stromen die je prettig vindt. Je visualiseert dat alles wat niet jouw energie is , als donkere puntjes via een afvoer de kleurige bol verlaat.
  • werken met etherische oliën , ze brengen je enegieveld weer in harmonie. Het gaat buiten het bestek van dit stukje om uitvoerig op de verschillende soorten in te gaan, maar met lavendel zit je altijd goed
  • werken met klanken. Goede klassieke muziek (Bach, Beethoven , Mozart,Vivaldi )werkt eveneens sterk harmoniserend  Ook bijvoorbeeld harp. Het trilt a.h.w je ruimte schoon
  • in beweging komen. Ga dansen, maak een wandeling in de natuur. Sport kan ook werken als er tenminste echt plezier in zit en je niet weer bezig bent met de doelen van anderen
  • in de stilte gaan zitten
    Stilte is verreweg het belangrijkste om in contact te zijn en blijven met je ‘ruimte’.  Wie ben je echt in die stilte, in de afwezigheid van al die stemmen die zeggen wie of wat je bent of wat je moet doen of zijn ?  Als je werkelijk innerlijk stil kunt zijn , ( en stilte om je   heen is daarbij heel behulpzaam) ,  en ook eens even op houdt met denken ,  dan kun je diep ontspannen , je gewaar worden van je ‘ruimte’ en in totale harmonie zijn met de kosmos.  Vanuit die harmonie kom je vanzelf tot de juiste beslissingen en de juiste actie. De levensimpulsen die je in die staat ontvangt zijn zowel creatief als uitgebalanceerd.     Leven vanuit je eigen ‘ruimte’ is leven in vitaliteit en harmonie


 
Ans Carels,  december 2004

^ Naar boven