De verschillen vieren

Waarom loopt je leven op deze bepaalde manier? Wat bepaalt je mogelijkheden? Denk je werkelijk dat er geen alternatieven bestaan voor de situaties die je als pijnlijk of problematisch ervaart?
Je mogelijkheden worden voor een belangrijk deel bepaald door wat je kunt zien of horen.   Als je vast zit in oude gewoonten en overtuigingen,  zitten je oren figuurlijk (soms ook letterlijk) dicht om nieuwe informatie op te nemen en is je blikveld ernstig vernauwd.
Door de programmering van de cultuur - denk aan familie, onderwijs, politiek, tv,kerk, zeden en gewoonten –zitten veel mensen onbewust met een ‘ideaalplaatje’ dat zegt dat je leven ‘goed’ verloopt met ongeveer het volgende ‘pakket’ :  een mooi diploma , trouwen,  eerst-een-jongen-dan-een-meisje , steeds opgaande carrièrelijn, samen gezond oud worden en als fitte grijsaards met de kleinkinderen op de schouders over het strand rennen.
Dat is een collectief mentaal gevormd plaatje dat per generatie steeds een beetje wordt bij gesteld. Maar het is niet het leven zelf !
Iedere ziel die hier als mens is geïncarneerd heeft zijn/haar eigen pad te gaan. Die weg is voor iedereen uniek. Soms hoort daar wel een ‘dikke carrière’ bij, soms juist niet.  Bij sommigen lukt het niet om kinderen te krijgen  terwijl anderen ongewenst zwanger worden.  Het maatschappelijke ideaalplaatje maakt dat we onze individuele weg vaak moeilijk kunnen begrijpen en accepteren.  Toch is het precies die enorme verscheidenheid aan ervaringen die zo verrijkend is voor het geheel. Als we hier met de ca. 6,5 miljard mensen op de planeet allemaal hetzelfde zouden doen , hetzelfde scenario zouden leven, zou er maar heel weinig bewustzijnsgroei c.q  geestelijke ontwikkeling plaatsvinden.  We zijn allemaal een deel van de Grote Bron, een individuele en unieke manifestatie ervan.  De Grote Bron herhaalt zichzelf niet , omdat iedere creatie juist door z’n uniekheid een bijdrage levert aan het toenemende bewustzijn van het universum.  Met iedere creatie bedoel ik ieder mens, dier, plant, planeet en ook alles wat wij als mensen creëren aan ideeën, gebeurtenissen en materiële zaken.
Laten we de verschillen dus vieren !  En blij zijn waar ons pad afwijkt van wat als norm door de cultuur is bedacht.  Want die norm is een beperkte mentale constructie, de krachten van het Leven zelf roeien daar dus regelmatig met grote slagen doorheen.  Onze droom valt in duigen bij onverwachte tegenslag: verlies door de dood, een miskraam, een geliefde die je verlaat, ziekte of ontslag.  Het Leven blijkt dan groter te zijn dan ons oude mentale plaatje over hoe het zou moeten gaan. Natuurlijk kun je gaan werken met behulp van affirmaties of andere technieken op het gebied van ‘positief denken’ . Ze werken als zodanig. Maar denken dat niet verbonden is met het Hoger Zelf,  dat niet geboren wordt uit de Grote Bron, creëert realiteiten die een dwingend karakter hebben. Het zijn creaties die niet bezield zijn, ze hebben iets krampachtigs en je voelt je daar dus niet echt gelukkig bij.  Ik zie ook nog al eens dat mensen hun verlies of  verdriet te lijf gaan met ‘positief denken’.  De pijn echter blijft dan als een ondergrondse vulkaan smeulen en komt vroeg of laat tot uitbarsting. Tegenslag dient eerst volledig onder ogen te worden gezien, op een diep niveau te worden geaccepteerd als een ‘fact of life’ .  Alles in de kosmos is met elkaar verbonden, er bestaan geen geïsoleerde gebeurtenissen.  En in die zin heeft ieder verlies of iedere tegenslag iets onvermijdelijks.  Als je op een diep niveau, voorbij het tegensputterende ego, dat wat bij je weg gaat, accepteert, kun je je armen openen voor wat het leven je op dat moment wil geven. En dat is meestal wonderbaarlijk veel en vaak iets waar je nog niet aan had gedacht. Formuleer je idealen dus niet uitsluitend vanuit je denken, laat ruimte om het leven je iets te laten geven waar je nooit van had durven dromen.  Zo kunnen er alternatieven in je leven komen die horen bij jouw unieke weg.
Ruimte is het sleutelwoord voor het bewandelen van je unieke pad en het vinden van je gelukzaligheid. Onze intuïtieve en creatieve ruimte wordt doorgaans beperkt of geblokkeerd door oude , onbewuste, overtuigingen. De hele set aan overtuigingen die je vanuit je jeugd hebt meegekregen had de bedoeling om je structuur en dus veiligheid en houvast te bieden. (En dat was op dat moment natuurlijk heel zinvol. ) Oude overtuigingen loslaten voelt dus alsof je veiligheid en zekerheden wegvallen. Maar wie nieuwe horizonten wil verkennen, zal de trossen moeten kappen. Je unieke pad gaan betekent dat je de regels aan de kaak moet stellen.  Dat je onderzoekt vanuit welke overtuigingen je leeft en de oude bagage overboord gooit.
Je ultieme veiligheid zit niet in de regels die je ooit hebt meegekregen.   Je ultieme zekerheid vind je in de realisatie dat je het leven zelf bent.  Zoek de stilte op , van binnen en van buiten, en voel de tijdloze bezieling van je lichaam . Als je echt innerlijk stil bent kun je de stem van je Hoger Zelf horen of voelen, je innerlijke leiding die jouw unieke pad kent. Blijf vooral in het nu. De ratio wil natuurlijk dat “de marsroute”  helemaal overzichtelijk klaar ligt. Maar het leven manifesteert zich ten volle in het moment. Het moment waarin jij je uniekheid kan vieren.


Ans Carels
Januari 2007

^ Naar boven