Eureka

In onze maatschappij waar ratio en controle de boventoon voeren, voelen aardig wat mensen zich bij het horen van het woord “overgave”op de glijbaan gezet.  Toch is dat precies wat Archimedes deed toen hij een bad nam en de zgn wet van Archimedes - over ingedompelde lichamen - uitvond. Het verhaal , dat Vitruvius hierover doet, onderstreept dit verder met te vertellen dat Archimedes  vervolgens naakt naar huis liep , daarbij het beroemd geworden     “eureka”  uitroepend (“ik heb het gevonden”). Van Archimedes wordt niet alleen gezegd dat z’n bewijzen scherp zijn maar ook – zoals bleek uit een brief aan zijn vriend Eratosthenes – dat hij z’n resultaten eerst op een intuïtieve manier vond.
Archimedes staat hierin niet alleen. Veel wetenschappelijke en andere ontdekkingen worden zogenaamd toevallig gedaan.  Zoals ook in het geval van Alexander Fleming , die aan de wieg stond van de uitvinding van penicilline. Hij bewaarde alles langer dan de meeste mensen, volle bakken met kweekschaaltjes bleven weken of maanden staan. Zijn assistent begon na een vakantie geïrriteerd op te ruimen totdat Fleming zei “that’s funny” terwijl hij die ene plaat oppakte die demonstreerde dat penicilline in kon werken op stafylococcen  (Florey en Chain hebben het ontdekte later uitgewerkt en samen met hen kreeg Fleming de Nobelprijs)  Alsof Fleming voor een deel maar wat aanrommelde.  Maar dit ‘aanrommelen’ is in feite overgave aan het proces, het is ruimte geven aan de intuïtie. Met intuïtie bedoel ik een direct weten wat waar of juist is, zonder tussenkomst van de ratio. Het is de informatie van je ‘hoger zelf”   Karel Appel zei eens over zijn werk : “ik rotzooi maar wat aan”.  Zijn techniek stond in dienst van z’n intuïtie
Niet alleen in de wetenschap en de kunst, maar  op ieder gebied waar goed werk tot stand komt is intuïtie van cruciaal belang.   Onze intuïtie is de poort naar vernieuwing , vaak ook naar de “ongezochte vondst”.  Hiermee bedoel ik het fenomeen dat je op zoek bent naar iets en tijdens dat proces een volledig andere ontdekking doet (dit verschijnsel van de ongezochte vondst wordt ook wel serendipiteit genoemd, naar een sprookje over de koning van Serendip).
Dat vraagt dat je je ogen niet alleen open hebt voor wat je zoekt, maar ook dat je een blik hebt, een opening zou je kunnen zeggen, die toelaat dat er iets onverwachts, iets geheel nieuws kan “binnenvallen”.  Dat iets je “toe-valt”

Hoe kun je die intuïtieve openheid of overgave versterken in jezelf?
Erken je eigen-wijsheid.
In onze cultuur zijn we o.a. door onderwijs en religie erop ingesteld dat informatie van buitenaf komt. In onze kindertijd leren we dat we nog niets kunnen, dat we ‘alles’ nog moeten leren. Gedeeltelijk is dat ook zo want in iedere incarnatie moeten we weer de vaardigheden onder de knie krijgen die horen bij het leven in een fysiek lichaam op aarde. De ‘wetten’ van de stoffelijke wereld. Tegelijkertijd hebben we er al vele incarnaties op zitten en daarmee kom je dit huidige leven al binnen met heel veel eigen wijsheid.  Realiseer je dat je een eigen bron van informatie hebt, feitelijk jouw unieke verbinding met de Grote Bron.  De Bron die het leven zelf is en waaruit alles wordt geboren.
Als je je intuïtie en eigen wijsheid meer vrij baan wil geven is het van wezenlijk belang om je oordelen en vooroordelen te onderzoeken en los te laten. Vooringenomenheid , vaak veroorzaakt door programmering vanuit onze opvoeding, is een belangrijke hindernis om helder te kunnen zien en om echt te kunnen voelen wat er in een gegeven situatie speelt.
Zorg er verder voor dat je je regelmatig diep ontspant en dat je je kunt overgeven aan niets doen. Niets-doen is even belangrijk als doen. Net zoals inademen even belangrijk is als uitademen. Het ‘niets’ schept een ruimte waarin iets kan binnenvallen.  Juist als je het niet verwacht, als je zomaar wat loopt te klungelen, krijg (!!) je die fantastische ingeving
Sta open voor verrassingen, je intuïtie zal je in dat geval meteen duidelijk maken wat je er mee kunt. Je intuïtie cq  hoger zelf spreekt op vele manieren : vooral via je gevoel maar b.v. ook  door beelden die in je opkomen of zogenaamde toevallige gebeurtenissen (synchroniciteit)
Voel het speelse in jezelf, vind iets niet meteen gek. Wees bereid tot experimenteren en heb niet meteen bij alles al een uitkomst in je hoofd. Leven en werken volgens je intuïtie betekent dat er ruimte is om iets “zomaar” te laten ontstaan. Een ontdekking, een gebeurtenis of de oplossing van een lastige vraag.
Onderneem ook regelmatig iets helemaal alleen, zonder je partner, collega’s, vrienden of familie. Zodat er niemand op je inpraat en je helemaal op je eigen kompas moet varen : een ‘date’ met je hoger zelf .
Je kunt je intuïtie bovenal trainen door er consequent naar te luisteren. Door je gevoel niet te negeren, door regelmatig stil te zijn. In de stilte kun je het beste luisteren naar je innerlijke boodschapper.  Vertrouwen op je verbinding met de ‘grote bron’  en je eigen wijsheid vraagt dat jij er trouw aan bent.  Dan heb jij het ook gevonden

Ans Carels ,   augustus  2006

Voor meer informatie: info@anscarels.com

^ Naar boven