In het Nu
Van Ballast naar Bagage
 

De meeste mensen kennen wel een verhaal over een bijzondere gebeurtenis waarin iemand tot een bijna bovenmenselijke uiting van kracht in staat was – of hebben dit zelf aan de lijve ondervonden.  In een onverwachte noodtoestand konden ze een sprong maken (letterlijk of figuurlijk) die ze nooit voor mogelijk hadden gehouden.  Een dergelijke sprong is een uitgesproken voorbeeld van wat er met je energie mogelijk is wanneer je totaal in het nu bent. Daarmee bedoel ik dat je het denken over verleden of toekomst achterwege laat.  Dat betekent dat al je aandacht in dit moment komt waardoor je ook je volledige reservoir aan energie ter beschikking hebt om te doen wat nu noodzakelijk of wenselijk is. De uitdrukking ‘geen zorgen voor morgen’ verwijst al eeuwenlang naar het feit dat je het meest in je kracht blijft wanneer je je bewust blijft van het huidige moment.  Natuurlijk maken we plannen voor de toekomst en gebruiken we ons denken om plannen vorm te geven. Er is echter een verschil in de kwaliteit van je plannen en de actie die daarbij hoort, wanneer die ‘in het nu’ uit je creatieve bron oprijzen in plaats van voortkomen uit voortdurend denken waarbij je veelvuldig heen en weer reist naar verleden en toekomst.  In het nu heb je toegang tot je innerlijke bron en voel je een ruimte die niet  verstoord wordt door gepieker over het verleden of zorgen voor de toekomst. 

 

Creativiteit en de implementatie van creatieve plannen vragen om frisheid –  iets nieuws kan alleen geboren worden als er ruimte is.  Ten behoeve van het nieuwe zijn we genoodzaakt op z’n minst een deel van het oude los te laten.   Daartoe moet je naar de diepere laag in jezelf, naar het contact met je wezen,

 
ofwel je essentie die in het eeuwige nu leeft , en weet heeft van een ruimere waarheid over creëren , weer loslaten en opnieuw creëren. Vanuit dat contact kun je met meer gemak loslaten wat niet langer bij je hoort en kun je voelen en zien dat je geen ‘produkt’ bent van je ervaringen in het verleden.  Na vele eeuwen evolutie zijn we als mens geneigd om ons te identificeren met onze ervaringen, met wat er in ons leven is gebeurd of moet gebeuren.  Alsof je de optelsom van je ervaringen bent. Dat maakt het vaak moeilijk om oude situaties achter je te laten.  Maar  je bènt niet je ervaringen , als wezen hèb je ervaringen. 
Leven in het nu betekent dat je niet voortdurend met je aandacht in het verleden blijft hangen ( “wat mij allemaal overkomen is…”) want dat betekent dat een
belangrijk deel van je energie gevangen blijft zitten in dat deel van je mentale laag dat constant in de weer is om jouw geschiedenis , jouw drama, jouw verhaal in leven te houden.  Het is uiteraard niet de bedoeling dat je je geheugen wist of ontkent wat er gebeurd is.  Natuurlijk heb je de ups-and-downs gekend van vreugde en verdriet in uiteenlopende ervaringen.  Haal de essentie eruit, haal de oogst ervan binnen. Wat heeft het je geleerd, waar heb je bewustzijn over gekregen ?  En als je  daar mee klaar bent, laat dan de ballast los en trek verder met de rijkere bagage van een ruimer bewustzijn over het leven. 
Hetzelfde geldt voor te veel denken over de toekomst. Zitten mijmeren… “wat als” …. “stel je eens voor dat”  waarbij de mentale laag en de bijbehorende
emotionele laag in een angstige staat verkeren. In concreto kan iets echt alleen maar in het nu gebeuren.  Alle andere “gebeurtenissen” , in wat we verleden of toekomst noemen, kunnen alleen maar in ons hoofd bestaan .
Je gaat dus het meest efficiënt en effectief met je energie om wanneer je je concentreert op wat er nu gaande is.  Want uiteraard kun je een probleem ook alleen maar in het nu oplossen.

 

Ga bij jezelf eens observeren hoe vaak je gedachten afdwalen naar verleden of toekomst.  Wordt daarmee de waarnemer van je mentale activiteit. Door dit stelselmatig te doen creëer je een ruimte rond je denken en kom je uit de gevangenis van zich steeds herhalende oude gedachtenpatronen die hun geldigheid in het hier en nu al lang verloren hebben en loop je je geen onnodige zorgen te maken over wat er zou kunnen gebeuren.  Door deze ruimte kun je beter voelen wie je in wezen bent. Vanuit die levendige essentie die je werkelijk bent kun je keuzes maken vanuit je spontaniteit, vanuit waarlijk enthousiasme en kun je bewust de rijke bagage inzetten die je met al je ervaringen hebt verzameld.  Zo creëer je een mooie toekomst in het nu.

 

Ans Carels  27.3.06

^ Naar boven